Запрошення до публікацій

Журнал «Ідеологія и політика» – Номер 3, 2019

Свобода і покора у «довгому 1989 році». Суспільства Східної та Південно-Східної Європи у 1989/91 рр.

Журнал «Ідеологія та політика» націлено на створення міждисциплінарного майданчика для ведення інформованих і неполітизованих дебатів між дослідниками, що працюють у сфері соціальної філософії, політичної науки, соціології, політичної економії, інтелектуальної історії та культурології. Журнал присвячено тому, аби дедалі краще розуміти соціально-політичні процеси у пострадянських Білорусі, Молдові, Росії та Україні. Він сприяє вивченню ідеологічних та інтелектуальних питань, що виникають у процесі формування нових суспільств.

«Ідеологія та політика» – науковий міждисциплінарний рецензований журнал, який видає Фонд якісної політики. Ми пишаємось тим, що ми – часопис із повним відкритим доступом (тобто, наші читачі мають доступ до наших матеріалів без фінансових, географічних чи інших обмежень). Наші матеріали індексуються системою he DOAJ (Directory of Open Access Journals, з 2015), SCOPUS(з 2016) та Index Copernicus (з 2017).

Це число буде видано за сприяння Фонду Гайнріха Бьолля.

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів подавати свої праці для публікації у третьому числі 2019 року. Тема цього числа:

Свобода і покора у «довгому 1989 році». Суспільства Східної та Південно-Cхідної Європи у 1989/91 рр.

Наше число спрямовано на вивчення спадку тих демократичних та авторитарних рухів, які почалися в соціалістичних суспільствах Югославії, Центрально-Східної Європи та СРСР у 1989/91 рр. Це число присвячено аналізу складних взаємозв’язків між старими та новими політичними, соціальними та економічними акторами, що привели до виникнення нових демократичних режимів у країнах зазначеного регіону.

Тематика числа охоплює такі напрями досліджень:

  • Причини й наслідки виникнення демократичних рухів та рухів на захист прав людини у Східній та Центрально-Східній Європі
  • Розпад «Східного блоку»
  • Націоналістична та демократична мобілізація в регіоні
  • Реакція комуністичних урядів на демократизацію та дезінтеграцію у своїх країнах та регіоні
  • Радянське суспільство і політика в часи Перебудови
  • Нові економічні свободи та конфлікт із старими адміністративно-економічними системами
  • Релігійні рухи і свободи в регіоні
  • Реконструкція національних історичних наративів
  • Історична політика після 1989 року

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів надсилати свої статті (мінімальна кількість – 5 тис. слів, максимальна кількість – 15 тис. слів) до 15 вересня 2019 року на адресу електронної пошти редактора [mikhailminakov1971@gmail.com].

Для залучення більшої кількості думок і зміцнення міжнародного діалогу журнал «Ідеологія та політика» приймає статті англійською, українською та російською мовами. Відібрані тексти будуть оприлюднені мовою оригіналу з резюме англійською, російською та українською.

Тексти статей мають відповідати вимогам, що розміщені на сайті журналу за адресою [http://ideopol.org/?page_id=128&lang=uk]. Відбір статей відбувається згідно з висновками рецензентів. Про своє рішення редколегія повідомить авторів до 15 грудня 2019 року.

Публікація в журналі відбувається на безкоштовній та безгонорарній основі.