Category Archives: Запрошення

Запрошення до публікацій

Журнал «Ідеологія и політика» – запрошення до публікації в номері 1/2020

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів подавати свої праці для публікації у першому числі 2020 року.

Номер 1, 2020: Суперечливі імена: (пере-)іменування і топонімічна політика в постсоціалістичних країнах

Журнал «Ідеологія та політика» націлено на створення міждисциплінарного майданчика для ведення інформованих і неполітизованих дебатів між дослідниками, що працюють у сфері соціальної філософії, політичної науки, соціології, політичної економії, інтелектуальної історії та культурології. Журнал присвячено тому, аби дедалі краще розуміти соціально-політичні процеси у пострадянських Білорусі, Молдові, Росії та Україні. Він сприяє вивченню ідеологічних та інтелектуальних питань, що виникають у процесі формування нових суспільств.

«Ідеологія та політика» – науковий міждисциплінарний рецензований журнал, який видає Фонд якісної політики. Ми пишаємось тим, що ми – часопис із повним відкритим доступом (тобто, наші читачі мають доступ до наших матеріалів без фінансових, географічних чи інших обмежень). Наші матеріали індексуються системою he DOAJ (Directory of Open Access Journals, з 2015), SCOPUS (з 2016) та Index Copernicus (з 2017).

Номер 1, 2020: Суперечливі імена: (пере-)іменування і топонімічна політика в постсоціалістичних країнах

Це число журналу присвячене вивченню теорії та практики топонімічних політик, реалізованих у соціалістичних та постсоціалістичних державах XX–XXI ст. Метою цього тематичного випуску є аналіз географічного (пере-)іменування як політичної та ідеологічної практики, пов’язаної з конструюванням історичних наративів і символічного простору, а також формуванням колективної пам’яті та ідентичності в посткомуністичних і пострадянських країнах. У центрі уваги перебувають державні і локальні топонімічні стратегії і практики, моделі перейменування, панівні та альтернативні ідеології топонімічної номінації. До участі у випуску запрошуються автори, які працюють у галузях історичних, географічних, політичних, соціологічних, лінгвістичних, гендерних, культурних і урбаністичних наук.

Тематика числа охоплює такі напрями досліджень:

 • Політизація топоніміки і комеморації як наслідок зміни політичних та ідеологічних режимів
 • Ідеологізація та деідеологізація топоніміки: стратегії, практики, проєкти і моделі
 • Політика пам’яті і комеморативні практики в топонімічній номінації
 • Топонімічна політика і формування колективних ідентичностей (національних, регіональних, локальних, гендерних)
 • Перейменування як ребрендинг національних наративів
 • Актори і об’єкти (пере-)іменування
 • Топонімія в символічному просторі міст і сел, практики топонімічної номінації та урбаністична політика
 • Гендерні аспекти топоніміки та перейменувань
 • Мовний ландшафт, топонімічний дизайн, мультилінгвізм і мовна політика
 • Економіка (пере-)іменувань і комерціалізація географічних назв
 • Перетворення топонімічних ландшафтів на непідконтрольних територіях і в зонах бойових дій
 • Критична топоніміка, топонімічне замовчування і заперечення політик топонімічного (пере-)іменування. Приховані дискурси перейменування. Паралельні імена

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів надсилати свої статті (мінімальна кількість – 5 тис. слів, максимальна кількість – 15 тис. слів) до 30 грудня 2019 року на адресу електронної пошти редактора [mikhailminakov1971@gmail.com].

Для залучення більшої кількості думок і зміцнення міжнародного діалогу журнал «Ідеологія та політика» приймає статті англійською, українською та російською мовами. Відібрані тексти будуть оприлюднені мовою оригіналу з резюме англійською, російською та українською.

Тексти статей мають відповідати вимогам, що розміщені на сайті журналу за адресою [http://ideopol.org/?page_id=128&lang=uk]. Відбір статей відбувається згідно з висновками подвійного “сліпого” рецензування. Про своє рішення редколегія повідомить авторів до 15 квітня 2020 року.

Для залучення більшої кількості думок і зміцнення міжнародного діалогу журнал «Ідеологія та політика» приймає статті англійською, українською та російською мовами. Відібрані тексти будуть оприлюднені мовою оригіналу з резюме англійською, російською та українською.

Публікація в журналі відбувається на безкоштовній та безгонорарній основі.