Category Archives: Запрошення

Запрошення до публікацій

Журнал «Ідеологія и політика» ― запрошення до публікації в 2020 році:

Номер 2, 2020: Образ Іншого у постсоціалістичних суспільствах

Номер 3, 2020: Універсальні норми в епоху суверенізму

Журнал «Ідеологія та політика» націлено на створення міждисциплінарного майданчика для ведення інформованих і неполітизованих дебатів між дослідниками, що працюють у сфері соціальної філософії, політичної науки, соціології, політичної економії, інтелектуальної історії та культурології. Журнал присвячено тому, аби дедалі краще розуміти соціально-політичні процеси у пострадянських Білорусі, Молдові, Росії та Україні. Він сприяє вивченню ідеологічних та інтелектуальних питань, що виникають у процесі формування нових суспільств.

«Ідеологія та політика» – науковий міждисциплінарний рецензований журнал, який видає Фонд якісної політики. Ми пишаємось тим, що ми – часопис із повним відкритим доступом (тобто, наші читачі мають доступ до наших матеріалів без фінансових, географічних чи інших обмежень). Наші матеріали індексуються системою he DOAJ (Directory of Open Access Journals, з 2015), SCOPUS (з 2016) та Index Copernicus (з 2017).

Номер 2, 2020:

Образ Іншого у постсоціалістичних суспільствах

Інструменталізація та зловживання образом «Іншого» є спільною рисою всіх пострадянських суспільств. Зазвичай, «Інший» є складною сумішшю культурних, етнічних, гендерних, соціальних і релігійних стереотипів, що сформувалися у XVIII–XIX століттях. Згодом ці стереотипи отримали нове життя в «епоху крайнощів», розпочату Першою світовою війною. Використання, інструменталізація та зловживання стереотипним образом «Іншого» набули нового значення і масштабів у сучасних умовах, під час новітніх «революцій» та авторитарної реакції на них у Східній Європі, міграційної кризи в Європі и збройних конфліктів в Україні та Сирії.

Наше нове число – це спроба проаналізувати та зрозуміти практики маніпулювання образом Іншого, посиленими новими комунікативними й медійними технологіями та зникненням класичних «національних» кордонів у пострадянських суспільствах. Деконструкція стереотипних образів Іншого і критична оцінка відповідних соціальних та політичних практик можна вважати одними з найнагальніших завдань наукового міжнародного співтовариства.

Тематика числа охоплює такі напрями досліджень:

 • політика іншування;
 • нова якість сприйняття та репрезентації Іншого у ЗМІ та нових медіях;
 • політичні, соціальні та культурні дискурси, що спричиняють нові чи пробуджують старі конфлікти;
 • мова ненависті та поширення негативних стереотипів у сприйнятті Іншого у політичних та освітніх практиках.

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів надсилати свої статті (мінімальна кількість ― 5 тис. слів, максимальна кількість ― 15 тис. слів) до 1 березня 2020 року на адресу електронної пошти редактора [mikhailminakov1971@gmail.com].

Номер 3, 2020:

Універсальні норми в епоху суверенізму

Колишній консенсус щодо ліберального порядку зазнає ударів з усіх боків. Національні еліти ― як у старих, так і в нових демократіях ― здається, відмовилися від універсальних цінностей, які визначали політичний розвиток після Другої світової війни і після «холодної війни». Замість цього вони виступають за вищість інтересів своїх національних держав ― ця тенденція отримала назву суверенізму. Сьогоднішні сувереністи заперечують легітимність універсальних норм і прав, над- і міжнаціональних суб’єктів, а також глобальних ринкових сил у досягненні популістичних і націоналістичних цілей.

У цьому числі ми спробуємо відповісти на такі запитання:

 • Як сувереністи стали настільки впливовими на міжнародній і національних аренах?
 • Чи можуть норми міжнародного миру і прав людини вижити в світовій системі винятковості?
 • Які можливі наслідки продовження нинішнього тренду для політичних систем в Європі?
 • Який взаємозв’язок існує між наднаціональними правами людини і внутрішнім конституційним правом, особливо в постсоціалістичних країнах?
 • Яка концептуальна мова може адекватно описати поточну зміну? Що таке антіуніверсалізм, антиглобалізм і суверенізм?
 • Які причини занепаду західного ліберального порядку?
 • Які особливості сувереністичної політики Росії і країн Євразії? Чи можуть сувереністичні режими мирно співіснувати? Чи можлива «суверенна демократія»?
 • Як антиліберальний поворот у Східній і Центральній Європі підірвав ліберальну демократію і права людини? Чи підуть сувереністи Східної і Центральної Європи шляхом Росії? Які актори можуть обмежити і повернути назад поширення суверенізму?

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів надсилати свої статті (мінімальна кількість ― 5 тис. слів, максимальна кількість ― 15 тис. слів) до 10 липня 2020 року на адресу електронної пошти редактора [mikhailminakov1971@gmail.com].

Для залучення більшої кількості думок і зміцнення міжнародного діалогу журнал «Ідеологія та політика» приймає статті англійською, білоруською, українською та російською мовами. Відібрані тексти будуть оприлюднені мовою оригіналу з резюме англійською, російською та українською.

Тексти статей мають відповідати вимогам, що розміщені на сайті журналу за адресою [http://ideopol.org/?page_id=128&lang=uk]. Відбір статей відбувається згідно з висновками подвійного анонімного рецензування. Про своє рішення редколегія повідомить авторів не пізніше, ніж через шість місяців після подачі статті.

Публікація в журналі відбувається на безкоштовній та безгонорарній основі.