Інструкції для авторів

Правила подачі текстів
1. Пропонуючи рукопис для публікації в журнал «Ідеологія і політика», Ви гарантуєте, що:
а) стаття (будь-які її частини, її скорочений або розширений варіант) досі ніде не була опублікована жодною мовою ні у друкованому, ні в електронному вигляді, одночасно не пропонується ніякому іншому виданню і не буде пропонуватися іншому виданню, поки не вирішиться питання про публікацію статті в журналі;
b) Ви є автором статті й у ній не використані фрагменти з раніше опублікованих статей інших авторів без чіткої вказівки на ці джерела; дослідження, на яке спирається Ваш текст, проведене Вами. У випадку, якщо дослідження проводилося дослідницькою групою, то всі учасники групи (незалежно від статусу, наукового ступеня та посади) повинні бути зазначені або в якості співавторів, або в примітці на початку статті;
с) подане до ІПЖ дослідження оцінюється двома рецензентами; у разі негативної оцінки, редактори не мають права прийняти статтю до публікації; з правничих міркувань, редактори не можуть надавати інформацію про деталі негативних рецензій; подаючи текст до ІПЖ, автор погоджується з цими умовами.
2. На початку статті вказуйте повні ім’я, по батькові та прізвище автора, місце роботи, а також поштову та електронну адреси для зв’язку з Вами. Ці дані будуть опубліковані.
3. У тому ж розділі вказуються подяки, інформація про грантодавців і т.п.
4. Публікація в журналі «Ідеологія і політика» не передбачає оплати чи гонорарів.

5. Журнал не приймає на розгляд статті з більш ніж трьома співавторами.

Вимоги до оформлення
1. Ця стаття не була раніше опублікована, а також не надана іншому журналу для розгляду та публікації. Якщо подібне має місце, то випадок повинен бути пояснений у примітках до відправленої статті.
2. Матеріал, що відправляється, має бути у форматі DOC або DOCX; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті.
3. Форматування тексту статті:

  • шрифт Times New Roman або Arial або Georgia, 13 pt;
  • міжрядковий інтервал — 1,5, абзац — 1,25;
  • параметри сторінки: верхнє і нижнє поле — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5см;

– Перший рядок — Прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи автора (без скорочень), OCRid, якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками, e-mail;
– Наступний рядок — НАЗВА СТАТТІ — по центру прописний жирний шрифт, відступ від попереднього тексту 12 пгт;
– Наступний рядок — Анотація — по центру прописний жирний шрифт; текст анотації пишеться мовою, якою написано статтю (з абзацу) і повинен мати об’єм 600-800 знаків;
– Ключові слова: (з абзацу, виділити жирним) перелік ключових слів (від трьох до восьми, не виділяти жирним);
– Текст статті (від 5 000 до 25 000 слів);
– Посилання в тексті статті мають бути зроблені за Гарвардською системою цитування (наприклад,http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard.html)
– Список використаних джерел теж оформлюється за Гарвардською системою. (Дозволяється використовувати посилання на електронні джерела за умови коректного їх оформлення згідно зі вказаною системою цитування).
– Після списку джерел (якщо стаття не англійською мовою) — НАЗВА СТАТТІ: (англійською мовою);Прізвище та ініціали авторів: (англійською мовою; виділити жирним), науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками, e-mail; Resume: (по центру, виділити жирним); Текст анотації англійською мовою;Keywords: перелік ключових слів англійською мовою.

Оформлення списку літератури:
Зверніть увагу на те, що в англійських текстах список літератури оформлюється трохи інакше, ніж у росіян та українців.
1. Вказуйте прізвище, потім ім’я або ініціали, потім рік публікації, потім назву роботи, місце видання і видавництво.
2. Імена / ініціали слід вказувати так, як в оригіналі. Якщо в публікації вказано ім’я автора (Іван Іванов), пишіть: Іванов, Іван. Якщо вказані ініціали, пишіть: Іванов, І.А.
3. У списку літератури, посилаючись на окрему статтю в журналі або збірнику, вказуйте сторінки. Посилаючись на цю публікацію в основному тексті, вказуйте конкретну сторінку, на яку посилаєтеся. Діапазони сторінок вказуються через коротке тире (En Dash): 99-102, а не 99-102 або 99 – 102.
4. Назви книг і журналів (але не статей і розділів) вказуються курсивом.
5. Якщо ви посилаєтеся на перекладне або повторне видання, вказуйте в дужках рік першого видання мовою оригіналу.
6. У заголовках публікацій англійською мовою, за американським звичаєм, всі слова крім частинок, сполучників, прийменників і артиклів пишуться з великої літери.
7. Якщо в бібліографії зазначено більше однієї роботи того чи іншого автора за один рік, до року публікації додаються літери а, б і т.д.

Пропонуємо також врахувати поради Володимира Сацика у підготовці Вашої статті. Редакція щиро вдячна панові Сацику за ці поради!