Запрошення до публікацій

Запрошення до подачі статей до числа №2 за 2019 рік.

Освіта та ідеологія у пострадянських суспільствах – число 2, 2019

Журнал «Ідеологія та політика» націлений на аналіз ідеологій у їх політичній, соціальній та концептуальній формах. Журнал присвячено тому, аби дедалі краще розуміти соціально-політичні процеси у пострадянських Білорусі, Молдові, Росії та Україні, а також ширше – у пострадянському регіоні. Він сприяє вивченню ідеологічних та інтелектуальних питань, що виникають у процесі формування нових суспільств. ІП підтримує обговорення історичних, культурних та етичних аспектів політичної діяльності, з метою внести свій доробок у розвиток міждисциплінарних досліджень сучасної ідеології та якісного поліпшення політики у країнах регіону.

Журнал «Ідеологія та політика» – це рецензований часопис, що видається двічі на рік. Журнал виходить в електронному вигляді та індексується DOAJ (Directory of Open Access Journals, з 2015 року) та Scopus (з 2016 р.).

Освіта та ідеологія у пострадянських суспільствах – число 2, 2019

Число 2 за 2019 рік присвячено темі «Освіта й ідеологія у пострадянських суспільствах». Ми запрошуємо до подачі статті, які фокусуються на такому:

  • Ідеологія освітніх реформ у пострадянських країнах;
  • Ідеологічний вимір змісту освіти;
  • Нові освітні актори та стратегії: локальні та глобальні контексти;
  • Колективна пам’ять, ідентичності та режими істини у середній освіті;
  • Перспективи взаємодії формальних та неформальних освітніх проектів;
  • Критичне мислення в освіті та освіта в ситуації пост-правди;
  • Політична уява пострадянських освітян;
  • Академічний плагіат і форми опору йому;
  • Архаїчні аспекти у пострадянській освіті;
  • Релігія і пострадянські освітні системи.

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів надсилати свої статті (мінімальна кількість – 5 тис. слів, максимальна кількість – 15 тис. слів) до 15 травня 2019 року на адресу електронної пошти редактора [mikhailminakov1971@gmail.com].

Для залучення більшої кількості думок і зміцнення міжнародного діалогу журнал «Ідеологія та політика» приймає статті англійською, білоруською, українською та російською мовами. Відібрані тексти будуть оприлюднені мовою оригіналу з резюме англійською, російською та українською.

Тексти статей мають відповідати вимогам, що розміщені на сайті журналу за адресою [http://ideopol.org/?page_id=128&lang=uk]. Відбір статей відбувається згідно з висновками рецензентів. Про своє рішення редколегія повідомить авторів першого числа до 15 травня, а авторів другого числа – до 15 вересня 2019 року.

Публікація в журналі відбувається на безкоштовній та безгонорарній основі.