Запрошення до публікацій

Запрошення до подачі статей до чисел №1 і №2 за 2019 рік.

Сецесіонізм у Європі: Суспільства, політичні системи та міжнародний порядок під загрозою (не)визнання і (не)заморожених конфліктів – число 1, 2019

Освіта та ідеологія у пострадянських суспільствах – число 2, 2019

Журнал «Ідеологія та політика» націлений на аналіз ідеологій у їх політичній, соціальній та концептуальній формах. Журнал присвячено тому, аби дедалі краще розуміти соціально-політичні процеси у пострадянських Білорусі, Молдові, Росії та Україні, а також ширше – у пострадянському регіоні. Він сприяє вивченню ідеологічних та інтелектуальних питань, що виникають у процесі формування нових суспільств. ІП підтримує обговорення історичних, культурних та етичних аспектів політичної діяльності, з метою внести свій доробок у розвиток міждисциплінарних досліджень сучасної ідеології та якісного поліпшення політики у країнах регіону.

Журнал «Ідеологія та політика» – це рецензований часопис, що видається двічі на рік. Журнал виходить в електронному вигляді та індексується DOAJ (Directory of Open Access Journals, з 2015 року) та Scopus (з 2016 р.).

Сецесіонізм у Європі: Суспільства, політичні системи та міжнародний порядок під загрозою (не)визнання і (не)заморожених конфліктів – число 1, 2019

Попри розвиток міжнародних глобальних та наднаціональних владних інститутів, сучасна держава й надалі залишається впливовим комплексом легітимного способу політичної організації та виключним локусом політичної влади. Сучасна держава пройшла довгий процес інституалізації, важливими віхами якого були Вестфальський мир, період світових імперій, ухвалена в Монтевідео Конвенція про права й обов’язки держав, розпад світової колоніальної системи, Гельсінські угоди та глобалізація. Тим не менш, держави не завжди виконують обіцянку підтримання порядку та безпеки, що призводить до порушення територіальної цілісності й постання альтернативних домагань суверенітету. Такі домагання формують групи всередині існуючих держав або під впливом відчуття своєї вилученості з соціально-політичного життя, що породжує наміри добиватися власної державності й міжнародного визнання, або ж під впливом зовнішніх, іноземних владних акторів. В умовах відсутності міжнародного визнання, домагання сецесіоністських груп на державність часто приводить до військових сутичок, формуванню «заморожених конфліктів» та участі невизнаних владних груп у переговорах про мир і війну.

Наш часопис запрошує до подачі статей, що досліджують у порівняльній перспективі сучасні сецесіоністські рухи, домагання державності, політики невизнання і можливості розв’язання конфліктів у Європі. До нового числа журналу «Ідеологія і політика» увійдуть статті, що фокусуються на складних відносинах між материнськими державами (наприклад, Грузія, Молдова та Україна), державами-спонсорами (наприклад, Росія та Туреччина) і невизнаними політичними утвореннями (наприклад, Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я, режими у Донецьку, Луганську, Косово та на Північному Кіпрі). Серед тем дослідження можуть бути такі:

 • Причини й наслідки сучасних сецесіоністських рухів на сході та заході Європи;
 • Вплив створення невизнаних держав на материнські держави та суспільства;
 • Підтримка сецесіоністських рухів іноземними державами і вплив цієї підтримки як на держави-спонсори, так і на материнські держави;
 • Вплив невизнаних держав на мир і безпеку в Європі;
 • Найкращі практики розв’язання конфліктів та/чи управління конфліктами на суб-національному рівні у Європі.

Окрім порівняльних досліджень, до числа можуть бути прийняті й статті, присвячені якомусь з окремих випадків на зазначену тематику.

Освіта та ідеологія у пострадянських суспільствах – число 2, 2019

Число 2 за 2019 рік присвячено темі «Освіта й ідеологія у пострадянських суспільствах». Ми запрошуємо до подачі статті, які фокусуються на такому:

 • Ідеологія освітніх реформ у пострадянських країнах;
 • Ідеологічний вимір змісту освіти;
 • Нові освітні актори та стратегії: локальні та глобальні контексти;
 • Колективна пам’ять, ідентичності та режими істини у середній освіті;
 • Перспективи взаємодії формальних та неформальних освітніх проектів;
 • Критичне мислення в освіті та освіта в ситуації пост-правди;
 • Політична уява пострадянських освітян;
 • Академічний плагіат і форми опору йому;
 • Архаїчні аспекти у пострадянській освіті;
 • Релігія і пострадянські освітні системи.

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів надсилати свої статті (мінімальна кількість – 5 тис. слів, максимальна кількість – 15 тис. слів)

 • для першого числа – до 20 березня 2019 року
 • для другого числа – до 15 травня 2019 року

на адресу електронної пошти редактора [mikhailminakov1971@gmail.com].

Для залучення більшої кількості думок і зміцнення міжнародного діалогу журнал «Ідеологія та політика» приймає статті англійською, білоруською, українською та російською мовами. Відібрані тексти будуть оприлюднені мовою оригіналу з резюме англійською, російською та українською.

Тексти статей мають відповідати вимогам, що розміщені на сайті журналу за адресою [http://ideopol.org/?page_id=128&lang=uk]. Відбір статей відбувається згідно з висновками рецензентів. Про своє рішення редколегія повідомить авторів першого числа до 15 травня, а авторів другого числа – до 15 вересня 2019 року.

Публікація в журналі відбувається на безкоштовній та безгонорарній основі.